عنوان پیام
متن پیام
جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی
عنوان : جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی
مترجم : علی‌اصغر سعیدی
ناشر : انتشارات تیسا
شابک : ۰-۳۳-۷۶۸۳-۶۰۰-۹۷۸
تاریخ چاپ : بهار ۱۳۹۵
نوبت چاپ : چاپ اول
تعداد صفحه : ۵۴۴
وزن : ۶۵۰ گرم
قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
تخفیف : ۱۰ %
موضوع : کتاب انسان‌شناخت
وضعیت : موجود
خرید کتاب از فروشگاه
تعداد بازدید : ۱,۲۹۸

جامعه شناسی اقتصادی؛ ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی

ریچارد سوئدبرگ و مارک گرانووتر

این کتاب به معرفی جامعه‌شناسی اقتصادی جدید می پردازد. رشته‌ای که مطالعه موضوعات اصلی اقتصادی از بازارها، بنگاه‌های اقتصادی، مراکز صنعتی تا تولید، مصرف، و توزیع را مورد توجه قرار داده است و رقیبی است برای علم اقتصاد برای شناخت ابعاد مختلف پدیده اقتصادی. تمرکز جامعه‌شناسی اقتصادی جدید بر نقش روابط و نهادها و ساخت اجتماعی در اقتصاد است. سوئدبرگ که خود از پیشتازان این رشته احیاشده در علوم اجتماعی است تلاش می کند در این کتاب با مرور تمامی آثار مهم اقتصاد و جامعه‌شناسی اقتصاد نظریه خود را نیز یعنی ادغام نظریه منفعت در نظریه اجتماعی ارائه کند. گستره دانش سوئدبرگ در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی او را در ارائه این نظریه و نوشتن چنین کتابی توانمند ساخته است. این کتاب از متون شناخته‌شده درس جامعه‌شناسی اقتصادی در دانشگاه¬های مهم جهان است. مترجم به این کتاب مقاله مهم مارک گرانووتر را که زایش جامعه‌شناسی اقتصادی را مدیون آن می دانند افزوده است
سوئدبرگ استاد جامعه‌شناسی و مدیر مرکز مطالعات اقتصاد و جامعه دانشگاه کرونل امریکا است.
مارک گرانووتر استاد جامعه‌شناسی اقتصاد در دانشگاه استانفورد امریکا است.